Welkom op onze site!

Kinderopvang 't Boelleke is een verzameling van verschillende zelfstandige opvanginitiatieven voor kinderen van 0 tot 12 jaar in Beveren en deelgemeenten.

Ieder initiatief heeft zijn eigenheid maar met hetzelfde uitgangspunt.

De visie en doelstelling van 't Boelleke is dat elk kind zich bij 't Boelleke op zijn gemak voelt. Om dit te bereiken hebben we een viertal pedagogische basisdoelen:

  1. Veiligheid: een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en waar zij zichzelf kunnen zijn;
  2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘persoonlijke bevoegdheden’: zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit;
  3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van ‘sociale bevoegdheden’: zoals het vermogen te communiceren, inlevingsvermogen, samenwerken, conflicten voorkomen en oplossen;
  4. Waarden en normen hanteren.

Wij willen je kind welkom heten, daarom nemen we het graag van jou persoonlijk over.

We proberen de eigenheid van het kind en de ouders te respecteren, daarom is het belangrijk dat we steeds proberen om het kind te begrijpen en tevens vinden wij het belangrijk om de mening van de ouders te horen. Wij willen uw kind geborgenheid en veiligheid geven, vandaar dat we een aantal afspraken maken rond; veiligheid, troosten, samenspelen, ook knuffelen vinden wij hierbij zeer belangrijk.

We willen uw kind aanmoedigen en stimuleren om een stapje verder te zetten. We geven hun ook de kans om zelf hun " probleempjes " op te lossen, als ze dat aankunnen, daarom bieden wij hen voldoende spel en materiaal alsook de nodige ruimte en vrijheid om op een veilige manier zelf op ontdekking te gaan.

Dit alles kunnen wij bieden in een leuke sfeervolle omgeving met enthousiaste, lieve en gekwalificeerde medewerkers

 

't Boelleke 1
Kasteeldreef 66/1
9120 Beveren - Waas
GSM: 0467 02 63 54
tboelleke.beveren@d-care.be

't Boelleke 2
Kasteeldreef 63
9120 Beveren - Waas
Tel: 03 775 38 41
GSM: 0473 66 29 26
tboelleke.beveren@d-care.be
't Boelleke Vrasene
Grote kouterstraat 1
9120 Vrasene
GSM: 0467 02 59 72
tboelleke.vrasene@d-care.be

Speelclub 't Boelleke
Kasteeldreef 22 & 63
9120 Beveren - Waas
GSM: 0468 32 57 97
GSM 2: 0473 66 29 26
speelclub.beveren@d-care.be
Bedrijfscrèche 't Boelleke
Fabriekstraat 85
9120 Kallo
Tel: 03 298 52 89
GSM: 0473 66 29 26
tboelleke.kallo@d-care.be
Kinderclub Speelmadeliefje
Cauwenstraat 7
9120 Vrasene
Tel: 03 755 69 83
GSM: 0468 48 73 48
tboelleke.speelmadeliefje@d-care.be
Kinderclub Kallo
Hoog-Kallostraat 30
9120 Kallo
GSM: 0468 11 18 64
GSM 2: 0473 66 29 26
kinderclubkallo@d-care.be
Kinderclub Lindenlaan
Lindenlaan 141
9120 Beveren
GSM: 0468 48 73 48
tboelleke.lindenlaan@d-care.be

Kinderclub ’t Boelleke Haasdonk
Poerdam 1
9120 Haasdonk
GSM: 0467 02 62 39
tboelleke.haasdonk@d-care.be

’t Boelleke Haasdonk
Poerdam 1
9120 Haasdonk
GSM: 0467 02 62 39
tboelleke.haasdonk@d-care.be

P.U.K.
Kasteeldreef 63
9120 Beveren - Waas
Ann Rombaut: 0473 66 29 26
Mario Verspreet: 0474 41 44 57
Website: www.p-u-k.be
Coördinatie Buitenschoolse opvang
GSM: 0468 48 73 48
tboelleke.bko@d-care.be