Voorstelling & geschiedenis

't Boelleke is gestart in 1993 in de Ciamberlanidreef 25 met toezicht voor 14 kindjes en tot op heden uitgegroeid tot verschillende kinderopvanginitiatieven zowel kinderdagverblijf als buitenschoolse kinderopvang.

't Boelleke Beveren

Kinderdagverblijf

 • 't Boelleke 1, Kasteeldreef 66/1 vergund voor 21kindjes van 0-3 jaar
 • 't Boelleke 2, Kasteeldreef 63 vergund voor 14kindjes van 18 maand tot 3 jaar

Buitenschoolse kinderopvang

 • Speelclub 'tBoelleke,Kasteeldreef 22, gemeld voor de voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 3-12 jaar.
 • Afdeling "Huize Clip", vergund voor 27 plaatsen voor woensdagnamiddag en vakantieopvang van 3 tot 6 jaar en naschoolse opvang tot 12 jaar. Gedurende het schooljaar bieden wij ook opvang en warme maaltijd tijdens de middag.

't Boelleke Kallo

Kinderdagverblijf

 • Bedrijfscréche 't Boelleke Kallo, Fabriekstraat 85 vergund voor 35 kindjes van 0 - 3 jaar

Buitenschoolse kinderopvang

 • Kinderclub 'tBoelleke, Hoog-Kallostraat 30, vergund voor 28 plaatsen van 3 tot 12 jaar voor woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantieopvang
 • Vakantieclub'tBoelleke, Hoog-Kallostraat 30, vergund voor 28 plaatsen van 3 tot 12 jaar enkel juli en augustus

't Boelleke Vrasene

Kinderdagverblijf

 • Kinderopvang 't Boelleke Vrasene, Grote kouterstraat 1 vergund voor 24 kindjes van 0 - 3 jaar

Kinderclub 't Boelleke Speelmadeliefje

Buitenschoolse kinderopvang

 • Kinderclub 't Boelleke Speelmadeliefje, Cauwenstraat 7 te Vrasene, gemelde buitenschoolse opvang, voor- en naschoolse, middag opvang, woensdagnamiddag, schoolvrije dagen van 3-12 jaar

Kinderclub 't Boelleke Lindenlaan

Buitenschoolse kinderopvang

 • Kinderclub 'tBoelleke Lindenlaan 141, vergund voor 28 plaatsen van 6 tot 12 jaar voor vakantieopvang
 • Kinderclub 'tBoelleke Lindenlaan 141, vergund voor 28 plaatsen van 3 tot 12 jaar voor woensdagnamiddag en schoolvrije dagen

Kinderclub 't Boelleke Haasdonk

Buitenschoolse kinderopvang

 • Kinderclub 't Boelleke Haasonk, Poerdam 1 te Haasdonk, gemelde buitenschoolse opvang, voor- en naschoolse, middag opvang, woensdagnamiddag, schoolvrije- en vakantiedagen van 3-12 jaar

Vakantiekampen

Doorheen de jaren hebben we reeds vele vakantiekampen georganiseerd.

Organisatiestructuur en team

Organisatie

De organisatie gebeurd door BV P.U.K Projecten Unieke Kinderopvang.
(Ann Rombaut & Verspreet Mario).

Ondernemingsnummer: 0809 485 487

Samen met gekwalificeerd personeel zetten wij ons in om de continuïteit van de opvang te garanderen. We garanderen een kwaliteitsvolle kinderopvang gedragen door een volwaardige onderneming met de steun en investering van de bedrijven.

Team

Verantwoordelijke
 • Ann Rombaut
Locatieverantwoordelijke Kallo
 • Daphne
 • Alketa
Locatieverantwoordelijke Vrasene
 • Lisa
 • Eline
Locatieverantwoordelijke Beveren
 • Michi
 • Bianca
Kindbegeleiders
 • Alketa
 • Anneke
 • Anouk
 • Astrid
 • Bianca F.
 • Bianca L.
 • Caro
 • Carolien
 • Daike
 • Daphne
 • Eline
 • Emilie
 • Femke
 • Irina
 • Jana
 • Kelly
 • Lindsey
 • Marioutza
 • Marjorie
 • Michi
 • Nenah
 • Sita
 • Sofie
 • Tamara
 • Tessa
 • Zoë
Kwaliteitscoördinatie
 • Lisa / Overkoepelend
 • Tessa / Buitenschoolse iniatieven
Mede - verantwoordelijke buitenschoolse kinderopvang
 • Tessa
Kok/verantwoordelijke keuken - van aankoop tot bereiding
 • Cathy
Verantwoordelijke logistieke ondersteuning en onderhoud
 • Cathy
 • Pascale
Verantwoordelijke financiën, administratie en techniek
 • Mario Verspreet

PUK Projecten Unieke Kinderopvang

Projecten Unieke Kinderopvang is een vrij jonge onderneming maar bestuurd door mensen met reeds jaar ervaring in de kinderopvangwereld.

Na reeds jaren zelf kinderopvang uit te baten en deel te nemen aan verschillende verenigingen, overleggroepen en tal van bijeenkomsten, allen gerelateerd met kinderopvang in de ruime zin van het woord, reiken wij nu een helpende hand aan nieuwe initiatiefnemers. Voor bedrijven is kinderopvang realiseren uiteraard niet de "core business". Nochtans is het niet onbelangrijk om zich als gezinsvriendelijke onderneming te profileren. Op die manier vermijdt u o.a. het verlies of langdurige afwezigheid van personeel, door gebrek aan opvang voor hun kinderen. Bovendien is het fiscaal aantrekkelijk om te investeren in kinderopvang.

Projecten Unieke Kinderopvang zorgt voor projectbegeleiding, planning en projectmanagement tot uiteindelijke realisatie van het project in het kader van Bedrijfsgerelateerde kinderopvang.

Meer informatie over Projecten Unieke Kinderopvang vind je hier.

Projecten Unieke Kinderopvang in de media.

Vorming

Wij organiseren en volgen regelmatig vormingen die relevant zijn voor onze werking. Dit kunnen pedagogische
vormingen zijn, maar ook verplichte vormingen zoals levensreddend handelen, brandveiligheid of wondzorg.
Deze vormingen worden ofwel door een externe partner georganiseerd of door onze pedagogische ondersteuner.
Wanneer we de kans krijgen, nemen we ook graag deel aan onderzoeken en projecten voor de sector van kinderopvang.
Hieronder enkele voorbeelden van projecten en vormingen die we de afgelopen jaren volgden:

Wanda - een project in samenwerking met Artevelde

Klik op de links hieronder om een aantal filmpjes te bekijken.

Wat is WANDA?
Wat brengt WANDA op?
Proces en opstart
Casus 01
Casus 02

Babykunde

 • Onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby’s en peuters.
 • Met behulp van verschillende methodieken onderzoeken we hoe we als team naar baby’s en peuters kijken en hoe we daar (nog beter) op kunnen inspelen.
 • Jobbeleving in de opvang van baby’s en peuters

 • We namen deel aan het onderzoek in één van onze locaties.
 • Er werden interviews afgenomen en collega’s konden naar intervisiemomenten om te bespreken wat er naar boven kwam en hoe dit in het onderzoeksrapport naar voor moest komen.
 • Publicatie: Klik hier
 • Indyspel

 • Het indyspel is ontwikkeld om met een team op zoek te gaan naar hoe je tegenover interculturele diversiteit staan en hoe je hier als team verder mee aan de slag kan gaan.
 • Onze pedagogisch ondersteuner Lisa volgde een traject om dit spel te mogen leiden.
 • 't Boelleke 1
  Kasteeldreef 66/1
  9120 Beveren - Waas
  Tel: 03 755 79 99
  GSM: 0467 02 63 54
  tboelleke.beveren@d-care.be
  't Boelleke 2
  Kasteeldreef 63
  9120 Beveren - Waas
  Tel: 03 775 38 41
  GSM: 0473 66 29 26
  tboelleke.beveren@d-care.be
  't Boelleke Vrasene
  Grote kouterstraat 1
  9120 Vrasene

  GSM: 0467 02 59 72
  tboelleke.vrasene@d-care.be
  Speelclub 't Boelleke
  Kasteeldreef 22 & 63
  9120 Beveren - Waas
  GSM: 0468 32 57 97
  GSM 2: 0473 66 29 26
  speelclub.beveren@d-care.be
  Bedrijfscrèche 't Boelleke
  Fabriekstraat 85
  9120 Kallo
  Tel: 03 298 52 89
  GSM: 0473 66 29 26
  tboelleke.kallo@d-care.be
  Kinderclub Speelmadeliefje
  Cauwenstraat 7
  9120 Vrasene
  Tel: 03 755 69 83
  GSM: 0468 48 73 48
  tboelleke.speelmadeliefje@d-care.be
  Kinderclub Kallo
  Hoog-Kallostraat 30
  9120 Kallo
  GSM: 0468 11 18 64
  GSM 2: 0473 66 29 26
  kinderclubkallo@d-care.be
  Kinderclub Lindenlaan
  Lindenlaan 141
  9120 Beveren
  GSM: 0468 48 73 48

  tboelleke.lindenlaan@d-care.be
  Kinderclub ’t Boelleke Haasdonk
  Poerdam 1
  9120 Haasdonk
  GSM: 0467 02 62 39

  tboelleke.haasdonk@d-care.be
  Kinderclub ’t Boelleke Sint-Martinus
  Leon Labytstraat 41
  9120 Beveren-Waas
  GSM: 0467 03 82 96
  tboelleke.sint-martinus@d-care.be
  P.U.K.
  Kasteeldreef 63
  9120 Beveren - Waas
  Ann Rombaut: 0473 66 29 26
  Mario Verspreet: 0474 41 44 57
  Website: www.p-u-k.be
  Coördinatie Buitenschoolse opvang
  GSM: 0468 48 73 48


  tboelleke.bko@d-care.be